Ventilatie

Regelmatige luchtverversing is essentieel om de binnenlucht in uw bedrijf comfortabel en gezond te houden. Ook om te voldoen aan de energieprestatieregelgeving (EPB) dient er in alle ruimten een adequate ventilatie te zijn.

Ventilatietype D: onze keuze, uw keuze

Voor residentieel gebruik kan men kiezen tussen Type A (natuurlijk ventilatie), Type B (toevoer met ventilatoren), Type C (afzuiging met ventilatoren), Type C+ (afzuiging met ventilatoren naar behoefte) en Type D – (balansventilatie).

Voor commerciële en professionele toepassingen, gebruikt De Noyette steeds het aangewezen balansventilatietype D. Deze keuze is erg belangrijk voor de bepaling van het E-peil van het gebouw.

Advies & service op maat

Advies & service op maat

Binnen de balansventilatie hebben wij verschillende systemen ter beschikking die kunnen worden aangepast aan uw bedrijf en budget. Natuurlijk krijgt u daarbij de nodige 24/24-service en gericht advies.

Voor de wettelijke bepalingen omtrent ventilatie van niet-residentiële gebouwen kan u de informatiefolder van de Vlaamse Overheid raadplegen.

Luchttoevoer in evenwicht

Balansventilatie is gebaseerd op het principe van evenwicht tussen de aan- en afvoer van lucht in de ruimte. Hiervoor wordt doorgaans een ventilatiebox op een zolderverdieping geplaatst.

In deze ventilatiebox zijn individuele energiezuinige ventilatoren aanwezig voor aanvoer en afvoer van de lucht. Vervuilde lucht wordt verwijderd via afvoerroosters. Tegelijkertijd staat de box in verbinding met de buitenlucht voor luchtvoorziening van het gebouw.

Slimme combinatie met warmterecuperatie!

Balansventilatie wordt vrijwel altijd toegepast in combinatie met een WarmteTerugwinningsToestel – oftewel WTW-toestel.

Voor warmterecuperatie zijn er bij Type D twee opties: kruisstroomwisseling (warme afvoerlucht en koude aanvoerlucht worden d.m.v. platen gescheiden en langs elkaar heen geleid) of een warmtewiel (hoog rendement en regulatie luchtvochtigheid).

Automatische CO₂-meting

Automatische CO₂-meting

Beide systemen worden aangestuurd door middel van CO₂-meting, waardoor de luchtverversing geregeld wordt aan de hand van de gemeten vervuilingsgraad.

Op deze manier kan tot 90% van de warmte die zich in de vervuilde lucht bevindt, gerecupereerd worden.


Realisaties in Ventilatie
Universiteit
Universiteit , Gent
Lucht-luchtsysteem (VRV & split), koel- & diepvriescellen, ventilatie
Black Pearls - Autogrill, Brussels Airport
Black Pearls - Autogrill, Brussels Airport , Brussels Airport
Koel- & diepvriescel, ventilatie
Starbucks - Autogrill
Starbucks - Autogrill , Leuven
Lucht-luchtsysteem (split), ventilatie